Basic Bibel
Pinsen og Den Hellige Ånd
Pinsen og Den Hellige Ånd
Pinse er den tredje kristne høytiden. Pinsen og Den Hellige Ånd er ikke like enkle og konkrete å forstå som jul med barnet i krybben eller...
Les mer
Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Kristi himmelfartsdag - en kjærkommen ekstra fridag på våren med mulighet for langhelg, eller byr Kristi himmelfartsdag på noe mer?
Les mer
Frelse utenfor troen på Jesus?
Frelse utenfor troen på Jesus?
Kristus er eneste vei til frelse. Utelukker dette samtidig at denne frelsen også kan gis til dem som aldri fikk høre om evangeliet og dermed...
Les mer
Trosbekjennelser – En historisk Jesus
Trosbekjennelser – En historisk Jesus
Når vi bekjenner at vi tror på «Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Herre», så kan vi være trygge på at Jesus fra Nazareth har levd samt at...
Les mer
Trosbekjennelser – Himmelens og jordens skaper
Trosbekjennelser – Himmelens og jordens skaper
Som kristne bekjenner vi oss til en Gud som gir sine gode gaver ikke bare i form av åndelige velsignelser, men også materielle goder. Mat,...
Les mer
Selvmord
Selvmord
I slutten av 2019 opplevde det norske kongehuset at et tidligere medlem av kongefamilien tok sitt eget liv. Dette har ført til en større åpenhet...
Les mer
Trosbekjennelser – Gud den allmektige
Trosbekjennelser – Gud den allmektige
Fordi Gud er allmektig, er hele skapningen underlagt hans makt og vilje. Hadde ikke Gud vært i besittelse av sin allmakt, kunne han heller ikke ha...
Les mer
Trosbekjennelser – Jeg tror på Gud Moder?
Trosbekjennelser – Jeg tror på Gud Moder?
Hvem kjenner Gud best? Hvem kan best beskrive hvem den allmektige skaper er? Naturlig nok må det være Jesus selv, han som omtales som Guds Sønn....
Les mer
RSS feed Podcast Basic Bibel
1 2 3 4 5 ... 6 Neste
Powered by Cornerstone