Basic Bibel
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 3)
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 3)
Hvem var Jesus Kristus? Eller, rettere sagt - hvem ER Jesus Kristus? For han lever i dag. Vi tror ikke på en avdød religionsstifter, men på en...
Les mer
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 2)
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 2)
Den andre trosartikkel (apostoliske trosbekjennelse) handler om Jesus, Guds Sønn. I noen få setninger oppsummeres hans liv fra unnfangelsen ved...
Les mer
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (Del 1)
Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (Del 1)
Hvem var Jesus Kristus? Eller, rettere sagt - hvem ER Jesus Kristus? For han lever i dag. Vi tror ikke på en avdød helt, guru, mirakelmann eller...
Les mer
Pinsen og Den Hellige Ånd
Pinsen og Den Hellige Ånd
Pinse er den tredje kristne høytiden. Pinsen og Den Hellige Ånd er ikke like enkle og konkrete å forstå som jul med barnet i krybben eller...
Les mer
Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Kristi himmelfartsdag - en kjærkommen ekstra fridag på våren med mulighet for langhelg, eller byr Kristi himmelfartsdag på noe mer?
Les mer
Frelse utenfor troen på Jesus?
Frelse utenfor troen på Jesus?
Kristus er eneste vei til frelse. Utelukker dette samtidig at denne frelsen også kan gis til dem som aldri fikk høre om evangeliet og dermed...
Les mer
Trosbekjennelser – En historisk Jesus
Trosbekjennelser – En historisk Jesus
Når vi bekjenner at vi tror på «Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Herre», så kan vi være trygge på at Jesus fra Nazareth har levd samt at...
Les mer
Trosbekjennelser – Himmelens og jordens skaper
Trosbekjennelser – Himmelens og jordens skaper
Som kristne bekjenner vi oss til en Gud som gir sine gode gaver ikke bare i form av åndelige velsignelser, men også materielle goder. Mat,...
Les mer
RSS feed Podcast Basic Bibel
1 2 3 4 5 ... 6 Neste
Powered by Cornerstone