Bedre søndag
Til dom er jeg kommet (Johannes 9,39-41)
Til dom er jeg kommet (Johannes 9,39-41)
Den som ikke ser at Jesu frelsesverk er veien til samfunn med Gud og en evighet i Himmelen, denne omtales som åndelig blind. Mens den som ser at...
Les mer
Ingen kjenner dagen eller timen (Matteus 24,35-44)
Ingen kjenner dagen eller timen (Matteus 24,35-44)
Hver dag, til enhver tid må vi være klare for Jesu gjenkomst, være rede til å møte han som verdens dommer. Å utsette beslutningen om å bli...
Les mer
Den barmhjertige samaritan (Lukas 10,25-37)
Den barmhjertige samaritan (Lukas 10,25-37)
Samaritanen stoppet opp. Han ofret tid, penger og krefter på den forslåtte mannen. Han ikke bare syntes inderlig synd på offeret som lå på...
Les mer
Herren vil være vårt lys (Jesaja 60,18-22)
Herren vil være vårt lys (Jesaja 60,18-22)
Gud vil la sin kirke vokse og ha fremgang. Gud vil aldri ta sitt lys, sin herlighet bort fra sin kirke. Et folk som selv ofte kun ser mørke og...
Les mer
To brødre (Lukas 15,11-32)
To brødre (Lukas 15,11-32)
Skal vi komme til Gud, så trenger vi først å se sannheten i øynene om at vi ikke kan leve sammen med Gud hvis vi ikke vender oss bort fra et...
Les mer
Jesus krever alt (Lukas 9,57-62)
Jesus krever alt (Lukas 9,57-62)
Noen ville bytte prioriteringsrekkefølgen på «gudsforholdet» og «familien». Hovedproblemet var at noe ble enda viktigere enn det å følge...
Les mer
Fra spedalsk til ren, fra utenfor til innenfor (Markus 1,40-45)
Fra spedalsk til ren, fra utenfor til innenfor (Markus 1,40-45)
Den spedalske skulle vente med å vitne, men ble for overivrig. Vi derimot har ingen grunn til å vente med å dele evangeliet, men vi mangler...
Les mer
Valget mellom å leve og å dø (Filipperne 1,20-26)
Valget mellom å leve og å dø (Filipperne 1,20-26)
Ingen ting i dette livet, på denne jord, kan måle seg med det å være i Himmelen sammen med Jesus. Der vil Paulus være fri både fra motgang og...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 5 ... 17 Neste
Powered by Cornerstone