Bedre søndag
Jesus kaller de 12 apostlene (Markus 3,13-19)
Jesus kaller de 12 apostlene (Markus 3,13-19)
Jesus visste at de han nå skulle velge var de som kom til å bli de første lederne for den kristne bevegelsen. Han visste at tøffe tider ventet...
Les mer
Sau på villspor, en bror som synder (Matteus 18,12-18)
Sau på villspor, en bror som synder (Matteus 18,12-18)
Når Matteus her skriver om en kristen som gjør synd, så settes synden inn i en kontekst der dens konsekvenser angår hele menigheten og ikke...
Les mer
Høsten er stor (Matteus 9,35-38)
Høsten er stor (Matteus 9,35-38)
Vår oppgave består i å be Gud kalle og sende de rette folkene. Av og til kan vi selv være svaret på våre bønner. Gud ber meg om å gjøre...
Les mer
Jesus, barna og Guds rike (Markus 10,13-16)
Jesus, barna og Guds rike (Markus 10,13-16)
Jesus sier eksplisitt at Guds rike er for barna, for at ingen skal tro at Guds rike først og fremst er for de mektige, de kunnskapsrike, de som...
Les mer
 Født på ny av vann og Ånd (Johannes 3,1-13)
Født på ny av vann og Ånd (Johannes 3,1-13)
Å bli en kristen er ikke en prosess eller noe som naturlig og gradvis vokser fram. Kristen blir jeg i det øyeblikk Gud gjenføder meg. Guds rike...
Les mer
Vi kjenner den ukjente Gud (Apo.gj. 17,22-34)
Vi kjenner den ukjente Gud (Apo.gj. 17,22-34)
I livssyns-byen Athen møter Paulus mange og høyst religiøse mennesker. Men, kjenner de den eneste sanne Gud?
Les mer
Løfte om Ånd og fred (Johannes 14,23-29)
Løfte om Ånd og fred (Johannes 14,23-29)
Det er pinse. Ånden er kommet, han er gitt en gang for og til alle troende. Når Den Hellige Ånd flytter inn i våre hjerter, så følger Jesu...
Les mer
Når Sannhetens Ånd kommer (Johannes 16,12-15)
Når Sannhetens Ånd kommer (Johannes 16,12-15)
Talsmannen, Sannhetens Ånd ble ikke sendt fra himmelen for å snakke om seg selv. Nei, fremst på Åndens tunge ligger navnet Jesus. Ånden trives...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 5 ... 15 Neste
Powered by Cornerstone