Bedre søndag
Så kjærligheten kan være i dem (Johannes 17,20–26)
Så kjærligheten kan være i dem (Johannes 17,20–26)
Den enheten som Faderen og Sønnen har, den viser oss forbildet på den perfekte og virkelige enhet som kan skapes troende imellom.
Les mer
Disiplene får se Jesu herlighet (Matteus 17,1-9)
Disiplene får se Jesu herlighet (Matteus 17,1-9)
Syndige mennesker kan erfare å komme i kontakt med den hellige Gud. Guds nærvær møter oss med en så voldsom kraft at vår synd og fortapthet...
Les mer
Såmannen og jordsmonnet (Lukas 8,4-15)
Såmannen og jordsmonnet (Lukas 8,4-15)
Jesus sår ut Guds Ord. Han sparer ikke på kornet, han sår ikke gjerrig ut. Nei, selv på steder med dårlige vekstforhold strøs Guds Ord ut....
Les mer
Tro og bærekraft (Markus 2,1-12)
Tro og bærekraft (Markus 2,1-12)
Fortellingen om den lamme vil blant annet vise oss evangeliet i å vite at vi er båret. Gud har en egen bærekraft. Ingen problemer er for små...
Les mer
Hva vil du Jesus skal gjøre for deg? (Lukas 18,35-43)
Hva vil du Jesus skal gjøre for deg? (Lukas 18,35-43)
I Bartimeus sitt rop ser, ja, hører vi mannens tro. I sin hjelpeløshet vet han ikke annet enn å håpe på at Jesus kan hjelpe. Derfor er...
Les mer
Bryllupet i Kana (Johannes 2,1-11)
Bryllupet i Kana (Johannes 2,1-11)
Når de troende i ettertid leste denne historien og vinunderet, så skjønte de at fortellingen hadde en dypere mening ut over å gi en...
Les mer
Jesus blir døpt (Matteus 3,13-17)
Jesus blir døpt (Matteus 3,13-17)
Vi tror og bekjenner at Jesus ikke ble døpt for sin egen del, men for vår del, for våre synders skyld. Han var og forble den syndfrie.
Les mer
Vismennene hyller Jesus (Matteus 2,1-12)
Vismennene hyller Jesus (Matteus 2,1-12)
Gud bruker de personer vi ikke tenker han kan bruke. Gud er suveren. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Gud valgte å bruke noen Østens...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 5 ... 19 Neste
Powered by Cornerstone