Bedre søndag
Et nytt bud: Elsk hverandre (Johannes 13,30-35)
Et nytt bud: Elsk hverandre (Johannes 13,30-35)
Jesus Kristus gav sine disipler en utfordring, ja, et nytt bud: «Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske...
Les mer
Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)
Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)
Jesus presenterer seg selv som døren som åpner for et liv med Gud, et liv hvor Jesus som den gode hyrde selv beskytter sine sauer.
Les mer
Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)
Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)
Mellom Peters tre «nei» i Yppersteprestens gård natt til Langfredag og de tre «ja» noen dager senere på en strand, står et kors og en tom...
Les mer
Dagen da døden døde (Matteus 28,1-10)
Dagen da døden døde (Matteus 28,1-10)
Et jordskjelv, en engel og et revolusjonerende budskap snur livene opp ned for noen kvinner som var tidlig oppe en søndags morgen. Ordene «Jeg...
Les mer
Jesus salves for å dø (Matteus 26,6-13)
Jesus salves for å dø (Matteus 26,6-13)
Maria, søster til Marta og Lazarus, ofret mye på Jesus. Det kostet henne minst en årslønn. Jesus ofret alt for Maria. Det kostet ham mer enn en...
Les mer
Lovsang, en hjelp til å huske (Lukas 1,46-55)
Lovsang, en hjelp til å huske (Lukas 1,46-55)
Vi kan lære av jomfru Maria å sentrere vår lovprisning om Guds person og hans gjerninger, så vel i fortid som nåtid.
Les mer
Forsonet med Gud og til tjeneste (2.Kor. 5,18-21)
Forsonet med Gud og til tjeneste (2.Kor. 5,18-21)
Gud tilbyr helt frivillig å ta vår synd og i bytte gi oss sin rettferdighet. Gud tar menneskets søppel og bytter det mot noe verdifullt vi ikke...
Les mer
Å få til troen? (Markus 9,17-29)
Å få til troen? (Markus 9,17-29)
Mange, ja, kanskje alle kristne har som faren til den syke og besatte gutten vi leser om i Markus 9 tenkt at «jeg får ikke til å tro!» Kan...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 5 ... 21 Neste
Powered by Cornerstone