Be for Noreas arbeid. Last ned bønnefolder HER

Hjelp til bønn

«Søk Gud, så finner du Gud og med ham også alt godt. Den som vender seg til Gud, til ham vender også Gud seg med alt som er godt. For om mennesket nærmer seg eller går bort, går Gud dog aldri bort, han er alltid nær, og om han ikke får komme inn, så står han likevel alltid der utenfor døren», skrev den tyske teologen Eckhart.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber,
han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for»
(Matt. 7:7-8)
 
Mange ganger vet vi ikke hvilke ord vi skal be med. På denne siden kan du få hjelp til nettopp bønn.

Klikk på bønnen som passer for deg, akkurat i dag,
og legg framfor Gud det du har på hjertet.

Morgenbønn 1
Morgenbønn 1
Mett oss med din miskunn når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager! La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din...
Morgenbønn 2
Morgenbønn 2
Kjære himmelske Far, du som utbrer din barmhjertighet over alle mennesker over hele jorden, tenk på alle dine barn, som sammen med meg tilber...
Morgenbønn 3
Morgenbønn 3
Hellige Herre, du som har drevet bort natten og nå lar oss på nytt løfte våre hender til deg, vi ber om din nåde. La din rettferdighets sol...
Morgenbønn 4
Morgenbønn 4
Jeg takker deg, Gud, min Far i himmelen, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, for at du i natt har beskyttet meg fra alt ondt og farlig. Jeg ber...
Bønn om arbeidsglede
Bønn om arbeidsglede
Herre, min Gud og Far, du kjenner meg helt. Du vet hva jeg passer til, og hvor grensene går for evnene mine. Gi meg gleden ved å ha et arbeid som...
Bønn når jeg har det travelt
Bønn når jeg har det travelt
Kjære Gud, jeg har så mye å gjøre. Jeg strekker ikke til. Lær meg å skjelne mellom viktig og uviktig. Gi meg den stille kraften jeg trenger...
Bønn om kjærlighet
Bønn om kjærlighet
Barmhjertige Herre, du som har skapt hele menneskeslekten av ett blod og har forløst alle med en løsepenge, la meg aldri forherde mitt hjerte mot...
Bønn om et mildt sinn
Bønn om et mildt sinn
Gud, gi meg tålmodighet og mildhet, slik at jeg ikke sårer noen. Hjelp meg til ikke å ødelegge freden, men bevare gode forhold til alle...
Bønn i sorg og savn
Bønn i sorg og savn
Gud, du som bor i evigheten, bare med deg kan jeg snakke åpent om min kjære som du har kalt hjem til deg. Bare du lytter tålmodig. Bare du vet...
Bønn når jeg angrer
Bønn når jeg angrer
Hellige Gud, du har ut fra din nåde vist meg mine store og alvorlige synder. Vis fortsatt din barmhjertighet mot meg. Gi meg den angeren som er i...
Bønn om arbeidere til Guds høst
Bønn om arbeidere til Guds høst
Herre, du sier i ditt ord at høsten er stor og arbeiderne få. Du oppmuntrer oss til å be høstens herre å drive arbeidere ut til din...
Bønn om at Guds menighet blir fornyet
Bønn om at Guds menighet blir fornyet
Herre Jesus Kristus, vi ber for din menighet i verden. Gjør den levende og ung igjen. Gi oss en dyp og klar forkynnelse av ordet ditt....
Bønn om trøst og kraft
Bønn om trøst og kraft
Herre, du alene bestemmer over livet mitt. Enten det blir kort eller langt, hører jeg deg til. Tilgi meg syndene mine. Stå sammen med meg, Herre,...
Bønn om takknemlighet
Bønn om takknemlighet
Vi takker deg, Herre, for alle de menneskene som vi har med å gjøre. Vi takker deg for de mange tusen som gjør et arbeid vi har nytte og glede...
Bønn når jeg har angst
Bønn når jeg har angst
Barmhjertige og trofaste Frelser, du har selv opplevd angst, og du bor nå i den himmelske gleden. Se i nåde til dine som plages av angst. Hold...
Bønn når jeg er urolig
Bønn når jeg er urolig
Gud i himmelen, av og til er vi trygge i din vilje, av og til forstår vi ingen ting. Opplys oss, Herre, når spørsmålene kommer. Stundom ser vi...
Bønn for de unge
Bønn for de unge
Herre Jesus, du var bare tolv år gammel da du visste at du ville gå Guds vei. Vi ber deg for alle de unge i landet vårt, i menighetene våre,...
Forbønn for barn
Forbønn for barn
Gode Gud, mitt barn er ditt barn. La det vokse og utvikle seg etter din vilje. Bevar det gjennom uro og nød, farer og fristelser. La meg forstå...
Forbønn for syke
Forbønn for syke
Herre, du som bestemmer over liv og død, Far i himmelen, du som har formet kroppen og skapt sjelen, vi roper på deg om barmhjertighet for de...
Forbønn for en syk
Forbønn for en syk
Herre Jesus Kristus, du som ber for alle, be nå for vår venn som er syk og har det tungt. Du som tok på deg alle våre sykdommer og plager,...
Kveldsbønn 1
Kveldsbønn 1
Du har gitt meg glede i mitt hjerte … I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet. (Fra Salme 4)....
Kveldsbønn 2
Kveldsbønn 2
Å, Gud, du ber oss om å søke deg, og du er til stede før vi roper. Jeg bønnfaller deg ydmykt om å stanse hos meg og herske i meg, og gjøre...
Kveldsbønn 3
Kveldsbønn 3
Bli hos oss, Herre, for det heller mot kveld, og dagen går mot slutten. Bli hos oss og hos hele din kirke. Bli hos oss ved dagens aften, ved...
Kveldsbønn 4
Kveldsbønn 4
Det står skrevet i Salme 91: «Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg,...

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Kontakt oss footer
Powered by Cornerstone