Hva er det å være lykkelig?
Hva er det å være lykkelig? Pixabay

Verdens lykkeligste mennesker?

- Jeg har lært etter hvert at det er de små tingene som gjør meg mest lykkelig. Dette svarte statsminister Erna Solberg på spørsmålet om hva som gjør henne lykkelig. Filosofen Einar Øverenget mener lykke handler om opplevelsen og følelsen av å ha makt i sitt eget liv. Bibelen er heller ikke ukjent med begrepet «lykke».
Svein Anton Hansen, publ. 23.mars-17, oppdatert juni-18

FN-rapporten «World Happiness Report 2017» ble lagt frem for FN (De Forente Nasjoner) 20. mars-17, datoen som er erklært å være Verdens lykkedag. Rapporten rangerer 155 land målt etter undersøkelser som skal vise hvor lykkelige folk er. Norge ble for første gang kåret til verdens lykkeligste land å bo i.

Samme dag hadde NRK et innslag på Dagsrevyen om saken. Her hadde de spurt både barn og voksne hvorfor de tror Norge er et land med lykkelige mennesker. Barnehagebarna svarte:
- At vi har penger og har råd til mat. For de voksne handlet lykke om økonomi, at vi kan være ute og gå på tur i naturen, at vi har fred, at vi kan gå på skole, samt at vi får alle grunnbehovene dekket slik at vi kan realisere oss selv.

FN-rapporten løftet fram at i Norge har man tid til omsorg, har frihet, er sjenerøse og ærlige. Arbeidslivet er stabilt og sikrer god økonomi. Ikke minst kan vi i Norge si hva vi vil og vi har et velfungerende demokrati.

Statsminister Erna Solberg ble spurt hva som gjør henne lykkelig? - Jeg har lært etter hvert at det er de små tingene som gjør meg mest lykkelig. Det å ha en fristund, å sitte å se på at kråkene bygger reir på nabotomten. Slik små ting som gjør at du får en følelse av ro og fred.

Filosof og forfatter Einar Øverenget ble også intervjuet i Dagsrevy-reportasjen. Han snakket om hva som er et godt samfunn, hva som får folk til å oppleve å leve det gode liv. – Det handler om å få tilfredsstilt grunnleggende materielle behov om mat, klær og trygghet i livet. Det handler også om opplevelsen og følelsen av å ha makt i sitt eget liv. Friheten å få være med å bestemme over sitt eget liv. Lykke opplever vi når vi senker avmaktsfølelsen i eget liv, var et av uttrykkene Øverenget brukte.

Hva gjør oss lykkelige?
Hvis du googler setningen «hva gjør deg lykkelig?» vil du finne internettsider som gir deg lesetips for mange timer framover. «Ti tips for å bli lykkeligere», «Syv ting lykkelige mennesker gjør» og «12 hemmeligheter til lykke» var bare noen av sidene jeg googlet meg fram til. Nettsider som ønsker å fortelle deg hvordan du kan oppleve et lykkeligere liv. Og for all del – her sies og skrives mye klokt. Noe av det som kjennetegner lykkelige mennesker er blant annet:

- De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.
- De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – de kan gi og ta imot.
- De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
- De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne til å utrykke takknemlighet.
(Fra psykologisk.no)

Lykke i Bibelen
Ordene «lykke» og «lykkelig» er ikke nymotens ord vi har lært de siste tiårene.
Problemstillingen «Hva gjør et menneske lykkelig?» er heller ikke en moderne fritidssyssel i et velferdssamfunn. Til alle tider og i alle samfunn har mennesker søkt et lykkeligere liv. Et liv med mindre opplevd og følelsesmessig tomhet og med mer mening i hverdagen.
Bibelen snakker både om «å være salig» og «leve under Guds velsignelse». Høytidelige, flotte og åndelige ord som sier noe om hva det vil si å leve sammen med Gud. Vi finner også ordene «lykke» og «lykkelig» flere ganger i Bibelen. Salmenes bok og visdomslitteraturen (som Jobs bok, Ordspråkene, m.fl.) drøfter hva som gjør et menneske lykkelig.

Her et par eksempler:
Salmene 112,5: «Lykkelig er den mann som forbarmer seg og låner ut, han fører sine saker med rettferdighet.» (NB88)
Det er så menneskelig å kjenne lykke når vi får noe, når andre gir meg penger og ting. I Salme 112 sies det at den som frykter Herren (v.1) vil få et hjerte som gjør at han gleder seg og kjenner seg lykkelig når han låner ut. Et hjerte som gleder seg over å gi, det må være lykke å ha.

Salme 127,3-5: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem (barn)!» (NB88).
Lykken å være far eller mor. Lykken å kjenne gleden barna er og gir. Å sette barn til verden – du har fått mange grunner til bekymringer i årene som ligger foran. Men, hvilken lykke i livet kan likevel måle seg mot det å ha barn? Vi som har barn kan skjønne litt av det savnet barnløse må kjenne på.

Vi tar også med et par bibelord fra Det Nye Testamentet som snakker om hva som gjør en kristen lykkelig.

Jacobs brev 1,25: «Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.» (Bibel 2011)
Jacob, Jesu bror, skriver om forholdet tro og gjerninger, om spenningen mellom å høre og å gjøre. Han måtte skrive noen formanende ord til kristne som bare ville høre det kristne budskapet, men som ikke tok det like nøye med at budskapet skulle bety noe for min holdning til og gjerninger overfor min nabo. «Frihetens fullkomne lov», et annet uttrykk for evangeliet. Når jeg fordyper meg i budskapet om Jesu liv, død og oppstandelse, da vil det nødvendigvis merkes i livet mitt. Evangeliet skaper en lyst til å bruke livet til det beste for andre mennesker. Det må være lykke i livet både for deg selv og de som møter dine gode gjerninger.

Matteus 24,45-46: «Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!» (Bibel 2011)
Jesus underviser disiplene sine om de siste tider. Du har sikkert stilt deg følgende spørsmål: «Hva vil jeg bruke resten av livet mitt til?» Vi kan også rette spørsmålet til Gud: «Hva vil Du at jeg skal bruke årene jeg har igjen til?» Jesus forteller meg at lykken i livet erfares når jeg bruker tid, krefter og penger i tjeneste for andre mennesker og ikke bare på egen nytelse eller selvrealisering.

Bibelsk lykke? Det må først og fremst være å kjenne Jesus og vite at Han vil kjennes ved meg.
Å ha sine synder tilgitt, ha et liv her og nå med mål og mening, og ha en evighet i Himmelen med Jesus. Lykkelig du og jeg som har det håpet.

TRV 002

Powered by Cornerstone