Menneskeverd – abort, del 1
Pixabay/CCL

Menneskeverd – abort, del 1

Sorteringssamfunn og gradert menneskeverd kan fort bli uønskede konsekvenser av teknologiens framskritt på det medisinske området.
 

En liten norsk by fjernet
Hvert år utføres det ca 10.000 aborter i Norge, enten som et kirurgisk inngrep på sykehus eller medikamentelt ved bruk av abortpille. De aller fleste aborter skjer nå medikamentelt. Loven gir kvinnen rett til fri abort de 12 første ukene av svangerskapet. Ønske om abort etter 12.uke må nemnd-behandles. 10.000 aborter og mennesker, det tilsvarer antall mennesker i en liten norsk by som hvert år ikke får leve.

Vi trenger å erkjenne hva abort egentlig er. Vi behøver å se bak slagordene. I abortdebatten brukes slagord og uttrykk som «kvinnenes rettighet», og at «barn har rett til å være ønsket». Tidligere snakket mange om at «det er jo bare en celleklump». Vel, i en forstand er vi alle mennesker celleklumper. Vi er heldigvis mer enn bare en celleklump. Vi er mennesker skapt i Guds bilde. Også fosteret tilhører de som er skapt i Guds bilde. Fosteret starter ikke å bli et menneske den dagen det fødes eller etter et visst antall uker i morens mage.

Sorteringssamfunn
Med vår tids teknologiske og medisinske nyvinninger kan vi til og med se tredimensjonale bilder av fostre i mors mage. Etter noen uker kan mor og far få vite om det er en gutt eller jente de venter. De kan også få vite om barnet bærer på alvorlige sykdommer eller misdannelser. Dette åpner for muligheten å sortere bort fostre med uønskede egenskaper. Nye etiske problemstillinger vil dukke opp med framskritt som gjøres innen medisinens verden. Teknologiens framskritt kan fort bli tilbakeskritt for menneskeverdet og for de svakeste av de svake, foster med sykdom og misdannelser. Teknologien fører oss fort inn i sorteringssamfunnet.

To fostre som endret verden
For ca to tusen år siden møttes to gravide kvinner i en landsby i Judea i datidens Palestina. Begge bar de på hvert sitt guttebarn som skulle skrive seg inn i verdenshistorien; Jesus og døperen Johannes. Evangelisten Lukas skriver om dette møtet:
«41 Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. 42 Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! 43 Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? 44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!» (Lukas 1,41-44)

Fosteret døperen Johannes reagerte på møtet med Maria og Jesus ved å sparke fra seg i Elisabeth sin mage. Og når det gjelder fosteret Jesus, så omtaler Elisabeth han som «min Herre». På en vakker måte, med poetiske ord, får Lukas fram et viktig poeng, at de to gravide kvinnene bærer på mennesker skapt av Himmelens og jordens skaper.  

Gradert menneskeverd
En organisasjon som slåss for menneskeverdet i Norge heter nettopp Menneskeverd. De tar opp ulike temaer knyttet til menneskers verdi og hva som truer menneskeverdet, enten det gjelder abort, aktiv dødshjelp eller fosterdiagnostikk som gjør at mennesker med utviklingshemminger kan velges bort.
Organisasjonen Menneskeverd skriver følgende om begrepet «gradert menneskeverd»:

«Et graduelt menneskesyn er preget av tiden en lever i og vil variere fra kultur til kultur og ut i fra teknologiske hjelpemidler. Eksempelvis vil et barn i uke 23 ha større muligheter for å overleve i Norge sammenlignet med India. Men det er ikke forskjell på verdien på indiske og norske barn. Teorier om at fosteret får verdi på et senere tidspunkt i fosterutviklingen, er Menneskeverd uenig i. Vår alder påvirker ikke vår verdi. Samfunnet må fremme mulighetene for at alle kan utvikle seg og bli født, i motsetning til å fremme muligheter for å selektere bort noen før fødselen. Det krenker menneskeverdet og berører oss alle. Er ikke det å få leve den mest grunnleggende menneskeretten vi har som individer?»
(www.menneskeverd.no/tema/abort)

Fortvilet situasjon
Mange kan oppleve uønsket svangerskap som en fortvilet situasjon å havne i. Uforberedt på situasjonen man er havnet i kan abort bli sett på som den eneste og beste utvei.
Om noen selv har havnet i den situasjonen eller kjenner andre som er der, så vil jeg oppfordre til å finne noen å snakke med om valgmulighetene. Det kan være barnets far eller en venninne. Muligheten er også å ringe til organisasjoner som Menneskeverd eller Kirkens SOS. Her har man anledning til å være anonym. Ledere i menigheter kan også være samtalepartnere eller finne en aktuell person å samtale med.

Den som har blitt uønsket gravid bør ikke gå alene med smerten og de etiske problemstillingene. Snakk med noen, hør på ulike meninger. Tenk på fosteret som et menneske, som ditt eget barn. Begynn med en gang å elske det barnet som du bærer på. Det finnes ingen barn som ikke Gud vil, selv om starten ikke var den beste. Å velge barnet er å velge livet. Med valg følger alltid konsekvenser. Uansett hva den gravide velger, vil det ha følger. Valget å ta abort kan ikke angres eller rettes opp. Velger man derimot ikke å ta abort, kan man ende opp som alenemor. I dag er det heldigvis ikke skambelagt på samme måte som tidligere å være alenemor. Vi har også gode sosiale ordninger enten man er alene eller to om barnet. Et uønsket svangerskap kan for noen oppleves som en krise, og man kan se mørkt på framtiden. Da bør vi huske at livet går som oftest bedre enn hva en frykter. Denne erfaringen har mange gjort som valgte å bære fram barnet.

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

BB 028

Artikkel: Menneskeverd - abort, del 2

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone