Materialisme
Pixabay/CCL

Materialisme

Hva sier Bibelen om dette at vi aldri synes vi har eller får nok?
Av Svein Anton Hansen, publ. 16.februar-21

Hva er materialisme?

Få av oss vil innrømme at vi er en materialist. Dette gjelder som oftest alltid "de andre". For en materialist; ja, det er en som har mer enn meg! Og med en slik definisjon av "materialist", så blir jeg jo aldri en av dem! 

Materialisme er først og fremst en kraft/ livskraft som drar hjerte, øyne, hele meg mot penger og ting. Målet i livet blir å eie mest mulig. Materialisme er når jeg ikke lenger eier ting, men tingene eier meg. Dette er troen på at lykken i livet handler om å ha mest mulig, troen at mer penger = mer frihet.

Materialismen er alle mennesker smittet av, i større eller mindre grad. Materialismen virker nærmest som et rusmiddel. Først så skaper tingene den gode følelsen, men etter en stund føler vi ikke så mye glede lenger av det vi kjøpte. Dermed må vi kjøpe større og dyrere ting for å gjenskape samme lykkefølelse.

 

Hva sier Bibelen om materialisme?

Mye! Faktisk er penger og lysten til ting et av de temaene som oftest går igjen i Bibelen og i Jesu undervisning. I Lukas 12,13-21 forteller Jesus om den rike bonden som aldri fikk nok. Bonden tenkte hele tiden på å skaffe seg noe som er nyere, større og bedre enn det han allerede hadde. Han var og levde som en selvopptatt materialist. De ordene han best kjente var «jeg», «meg» og «mitt». Ord som «nok», «fornøyd» eller «de andre» var fremmedord for mannen.

Paulus skriver til sin medarbeider Timoteus blant annet om hvordan de kristne skal tenke om penger.
1.Tim.6,6-10: «Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser
Gudsfrykt med nøysomhet – på mange virker dette som et museumsord? I stedet bør nøysomhet være et ideal å strekke seg mot. Fornøyde mennesker er en sann fornøyelse å være sammen med! Alternativet til nøysomhet er å bli drevet av pengekjærhet/ pengebegjær – et annet ord for det vi i dag kaller materialisme.

Bibelen er veldig realistisk. Den treffer problemene vi strever med i livene våre på kornet. 
I det gamle testamentet finnes en bok som kalles Forkynneren. Her snakkes det om tomheten i livet. Det å jage etter rikdom beskrives som tomhet (kap. 2).
Hvis det er det vi kan oppnå i livet "her og nå" som blir det store og avgjørende, så ender vi tomme innvendige. For, ingenting av det vi eier får vi med oss inn i evigheten.

OPKL 543

Les også - "Materialisme gjør meg tom innvendig" 

Powered by Cornerstone